امنیت ابری در بانکداری چیست؟

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله به بررسی چشم‌انداز در حال تحول امنیت ابری در بانکداری می‌پردازد و چالش‌های ناشی از تهدیدات سایبری و نقش حیاتی حفاظت از داده‌های مالی حساس را برجسته می‌کند. بینش‌های متخصص Ravi Jagadish بر استراتژی‌ها و نوآوری‌های پیشگیرانه برای تقویت امنیت ابر، اطمینان از انعطاف‌پذیری، انطباق با مقررات و اعتماد مشتری در عصر بانکداری دیجیتال تأکید دارد.