الکسی زایتسفسکی: «شهود دیجیتال مزیت رقابتی را از دستکاری‌کنندگان سلب می‌کند»

او به‌عنوان فردی در صنعت نمونه‌سازی، معتقد است که هیجان‌انگیزترین فناوری در حال حاضر، شهود دیجیتال است، زیرا این به افرادی که تجربه زندگی ندارند کمک می‌کند الگوهای مهمی را در نمونه‌هایی از گذشته ببینند. از طریق مصاحبه زیر درباره افکار و سفر من در صنعت فناوری اطلاعات بیشتری کسب کنید.