افزایش جهش های بهبود ژنتیکی با استفاده از مدل های زبان بزرگ

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله به بررسی ادغام مدل‌های زبان بزرگ (LLM) در بهبود ژنتیکی (GI) برای وظایف مهندسی نرم‌افزار می‌پردازد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وصله‌های تولید شده توسط LLM نتایج امیدوارکننده‌ای در بهبود کارایی و کارایی جستجو نشان می‌دهند، که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش بهینه‌سازی نرم‌افزار خودکار است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور