افزایش توسعه محصول از طریق بازخورد موفقیت مشتری

خیلی طولانی نخوانده

تیم‌های موفقیت مشتری و محصول اغلب برای همکاری مؤثر در بازخورد کاربران تلاش می‌کنند. این مقاله نکاتی را برای هر دو تیم برای بهبود جمع آوری و استفاده از بازخورد ارائه می دهد. نکات کلیدی شامل اولویت بندی روندها نسبت به درخواست های یکباره برای CS، تمرکز بر بازخورد عملی برای محصول، و تقویت ارتباط باز بین تیم ها است. CS و Product با همکاری یکدیگر می توانند یک موقعیت برد-برد برای کاربران و شرکت ایجاد کنند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور