اعتماد و نیروی کار از راه دور [Infographic]

تصویر
عکس پروفایل برایان والاس هکر ظهر

برایان والاس

موسس @ NowSourcing. Contributor @ Hackernoon، Advisor @GoogleSmallBiz، پادکستر، اینفوگرافیک

همه‌گیری کووید باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها کار از راه دور را با احساس ناراحتی بپذیرند، اما کار از خانه با موفقیت در کمتر از 24 ماه به یک امر عادی تبدیل شده است. 54 درصد از کارمندان حتی گفته‌اند که می‌خواهند بعد از کووید به کار از خانه ادامه دهند. چه چیزی کار از راه دور را برای نیروی کار جذاب می کند؟

بسیاری از کارمندان دریافته اند که کار کردن از خانه باعث افزایش بهره وری و انگیزه در مقایسه با آمدن به دفتر کار پنج روز در هفته می شود. 87 درصد از کارمندان می گویند که فناوری مناسبی را در خانه برای انجام همان کاری که در دفتر انجام می دهند، دارند و 77 درصد می گویند که فضای کاری مناسبی در خانه دارند تا …