اعتبار به خطر افتاده و نقض: چگونه بر کسب و کار شما تأثیر می گذارد

خیلی طولانی نخوانده

دلایل ذکر شده در بالا، کسب‌وکارهای کوچک را مستعد جرایم مختلف سایبری مانند حملات فیشینگ و مهندسی اجتماعی می‌کند. از طریق این حملات، عوامل تهدید، اعتبار سازمان شما را به سرقت می برند. پس از به دست آوردن این اعتبار، عامل تهدید می تواند حملات مختلفی را برای سرقت اطلاعات شما انجام دهد.