اطمینان از هوش مصنوعی اخلاقی: درس هایی از تجزیه و تحلیل موانع خروج آمازون

خیلی طولانی نخوانده

این تجزیه و تحلیل رشد قابل توجهی در موانع خروج را نشان می دهد، که نشان دهنده دستکاری ترجیحات بالقوه در سیستم توصیه کننده آمازون است. چالش‌های اندازه‌گیری نیاز به روش‌ها و معیارهای حسابرسی را برای اطمینان از هوش مصنوعی اخلاقی و احترام به استقلال کاربر در مواجهه با فشارهای سرمایه‌داری نظارتی برجسته می‌کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور