اسرار تیم های DevOps با عملکرد بالا [Part 1]

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

نوآوری بسیار سریع برای شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت و تنسنت کلیدی است — که در بازارهای مدرن به عنوان سرعت‌سنج شناخته می‌شوند.

با این حال، همه آنها با چالش هایی مواجه بودند که برای شرکت های مستقر معمول است.

قبل از اینکه سوپرمن با نام مستعار DevOps روی صحنه بیاید، سازمان‌ها تیم‌هایی را از هم جدا می‌کردند که هیچ اطلاعی از آنچه در بخش‌های دیگر می‌گذرد نداشتند.

در نتیجه، توسعه‌دهندگان چندین ماه کار خود را صرف می‌کنند و از پس آن بر می‌آیند