استنتاج منسجم انتقالی با امتیازات تطبیقی: آزمایش‌های اضافی

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Ulysse Gazin، Universitée Paris Cité and Sorbonne Universitée، CNRS، Laboratoire de Probabilitées، Statistique et Mod'elisation،

(2) ژیل بلانچارد، دانشگاه پاریس ساکلی، انستیتو ریاضیات اورسی،

(3) Etienne Roquain، دانشگاه سوربن و دانشگاه پاریس، CNRS، Laboratoire de Probabilit'es، Statistique et Mod'elisation.

:::

 • چکیده و مقدمه
 • نتایج اصلی
 • کاربرد در فواصل پیش بینی
 • کاربرد برای تشخیص تازگی
 • نتیجه گیری، قدردانی و مراجع
 • پیوست A: فرمول های دقیق برای Pn,m
 • ضمیمه B: مرزها و الگوهای عددی
 • پیوست ج: اثبات
 • پیوست D: کنترل صریح (16) برای α=0
 • پیوست E: اثبات نتیجه 4.1
 • ضمیمه F: نابرابری Simes
 • پیوست G: FDP یکنواخت برای AdaDetect
 • پیوست H: آزمایش های اضافی

H آزمایش های اضافی

در این بخش، همانطور که در Remark 4.2 و بخش G ذکر شد، آزمایش‌هایی برای نشان دادن مرزهای اطمینان FDP برای AdaDetect ارائه می‌کنیم.

دو روش مورد استفاده از نوع AdaDetect (48) اما با دو تابع امتیاز متفاوت هستند: طبقه‌بندی جنگل تصادفی از Marandon و همکاران. (2022) (نمره تطبیقی)، و طبقه بندی کننده یک طبقه ایزوله جنگل همانطور که در بیتس و…

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور