استفاده از مدل های زبان برای شبیه سازی نمونه های انسانی: پیوست

نویسندگان:

(1) TIMNIT GEBRU، سیاه در هوش مصنوعی.

(2) جیمی مورگنسترن، دانشگاه واشنگتن.

(3) BRIANA VECCHIONE، دانشگاه کرنل.

(4) JENNIFER WORTMAN VAUGHAN، Microsoft Research;

(5) HANNA WALLACH، Microsoft Research;

(6) HAL DAUMÉ III، Microsoft Research; دانشگاه مریلند؛

(7) کیت کرافورد، تحقیقات مایکروسافت.

در این ضمیمه، ما یک دیتاشیت نمونه برای مجموعه داده قطبی Pang و Lee ارائه می دهیم [22] (شکل 1 تا شکل 4).

Source link