استراتژی های کابل کشی برای شبکه های 400 گیگابیتی

گزینه های سوئیچ 400 گیگابایت بر ثانیه وارد بازار شده اند و تحلیلگران انتظار دارند با تصویب اولیه 200/400 گیگابایت در ثانیه از مراکز داده های فوق مقیاس و ارائه دهندگان مخابرات ، محموله ها رشد چشمگیری داشته باشند.

• گزینه های گیرنده گیرنده با سرعت 200 و 400 گیگابایت در ثانیه
• استاندارد هایی که زیرساخت شبکه مرکز داده را شکل می دهند
• موارد استفاده و استراتژی های کابل کشی 200 و 400 گیگابایت بر ثانیه

برای شما آورده شده توسط:

LevitonLogo-315x115-NoPadding.png