استراتژی های تعادل بار برای برنامه ها: از زیرساخت تا کد

عملکرد روان یک برنامه تا حد زیادی به نحوه مدیریت بارها بستگی دارد. شما ممکن است فقط یک نمونه برنامه با منابع محدود و حجم کاری زیاد برای تعادل داشته باشید. ممکن است مجموعه‌ای از برنامه‌های مشابه یا یک راه‌اندازی چند سروری داشته باشید و نیاز به توزیع موثر ترافیک شبکه و حجم کاری داشته باشید تا اطمینان حاصل شود که هیچ سروری تقاضای زیادی را تحمل نمی‌کند.

تعادل بار نه تنها از هدر رفتن سرورها جلوگیری می کند بلکه بهبود می یابد پاسخگویی و افزایش می یابد دسترسی، یک تجربه یکپارچه برای کاربران فراهم می کند. در این راهنما، استراتژی‌های مختلف تعادل بار را در لایه‌های مختلف یک برنامه، از زیرساخت گرفته تا پایگاه داده، تا کد برنامه بررسی می‌کنیم.

تعادل بار در سطح شبکه و زیرساخت

زیرساخت ستون فقرات هر برنامه کاربردی را تشکیل می دهد و متعادل کردن بار کارآمد در این سطح می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد و مقیاس پذیری برنامه تأثیر بگذارد.

تعادل بار DNS

تعادل بار DNS (سیستم نام دامنه) یکی از اولین و ساده ترین اشکال تعادل بار است. در اصل، در سطح زیرساخت عمل می کند و نام دامنه را به آدرس های IP ترجمه می کند.

سرور DNS می‌تواند آدرس‌های IP مختلف را برای هر درخواستی که دریافت می‌کند به صورت دور برگشتی برگرداند. در زمینه میکروسرویس ها، …