استراتژی سیاست دیجیتال و فضای سایبری بین‌المللی ایالات متحده

خیلی طولانی نخوانده

استراتژی سیاست دیجیتال و فضای سایبری بین‌المللی ایالات متحده به امنیت سایبری، موانع اقتصاد دیجیتال، حکمرانی هوش مصنوعی، مشارکت‌های جهانی و بسیاری موارد دیگر می‌پردازد و یک نقشه راه دقیق برای پیمایش پیچیدگی‌های دنیای دیجیتال امروزی ارائه می‌کند.