ارزهای دیجیتال و مکانیزم های تورم | هکر ظهر

تصویر
عکس پروفایل Fleur Kneck Hacker Noon

تورم یکی از معضلات عمده اقتصاد است زیرا می تواند اثرات منفی بر بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی داشته باشد. ونزوئلا یک نمونه بارز با نرخ تورم بالای نزدیک به 8000000 درصد است که پیامدهای جدی در این کشور داشته است. به طور خاص، اکثر کارآفرینان در این کشور به دلیل کمبود سرمایه نمی توانند کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند یا پروژه های خود را توسعه دهند. مردمی که در فقر زندگی می کنند در خطر کمبود مواد غذایی و کالاهای مصرفی قرار دارند. با این حال، فرض بر این است که تورم در این کشورها را می توان با گردش کریپتو حل کرد، زیرا این ارز به عنوان یک پوشش خوب در نظر گرفته می شود.