ارتباط میکروسرویس با استفاده از آپاچی کافکا

مقیاس پذیری، کارایی و رقابت پذیری محصول توسط استراتژی مورد استفاده تعیین می شود. میکروسرویس ها شکل نسبتاً مدرنی از ساختار سیستم نرم افزاری هستند. طراحی میکروسرویس‌ها بر دسته‌بندی برنامه‌های بالقوه عظیم و سخت تمرکز دارد. هر میکروسرویس برای حل یک ویژگی و عملکرد خاص یک برنامه کاربردی است، مانند ورود به سیستم، جستجوی داده، و غیره. استفاده از آپاچی کافکا برای ارتباط میکروسرویس ها انتخاب متفاوتی است زیرا یک واسطه پیام است. بنابراین در اینجا نحوه برقراری ارتباط بین میکروسرویس ها با آپاچی کافکا را بیاموزید.