اجرای هنجارهای سایبری اقدام گرا قهرمانان ایالات متحده در سازمان ملل

خیلی طولانی نخوانده

ایالات متحده از اجرای رفتار مسئولانه دولت در فضای سایبری از طریق بحث های متمرکز سازمان ملل متحد حمایت می کند. هدف برنامه اقدام پیشنهادی (POA) رسیدگی به هنجارهای سایبری و اقدامات اعتمادسازی در سطح جهانی است که با مشارکت در انجمن‌های امنیتی منطقه‌ای برای همکاری گسترده‌تر امنیت سایبری تکمیل می‌شود.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور