ابزار تجزیه و تحلیل و گزارش داده جاسازی شده که به تحلیلگران کسب و کار قدرت می بخشد

عکس پروفایل سازنده گزارش dotnet هکر نون

@آمنادنانگزارش ساز dotnet

ما راه حل گزارش موقت ارائه می دهیم.

هرگاه افراد نقش تحلیل گران تجارت را مرور می كنند ، یك چیزی كه آنها در نظر می گیرند ابزارها و فنونی است كه برای انجام آنها به كار می گیرند
تجزیه و تحلیل داده های آنها شاخص کلیدی عملکرد برای موفقیت یک تجارت با رویکرد آن به داده ها اندازه گیری می شود. اگر کسب و کار از رویکرد داده محور استفاده می کند ، این بدان معناست که آنها با استفاده از برخی تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزارهای تحلیلی پیش بینی و استخراج اطلاعات معنی دار در قالب نمودارها و گزارش ها ، از داده های تجاری خود به طور کارآمد استفاده می کنند. این گزارش ها و بینش ها به آنها کمک می کند تا زمینه های اصلی عملیات را بهبود بخشیده و ارزش خود را در بازار افزایش دهند.

تقریباً همه ابزارهای هوشمند کسب و کار و گزارشگری دارای ویژگی هایی برای تجمیع ، سازماندهی و جمع آوری داده ها از منابع مختلف داده در سراسر سازمان هستند و دسترسی به تحلیلگران داده و تهیه گزارش هایی را که جنبه هایی از تجارت را که قبلاً مورد توجه نبوده است برجسته می کند ، برای تجزیه و تحلیلگران در دسترس قرار می دهد. . آنها سعی می کنند به س questionsالات مهم پاسخ دهند
در مورد عملکرد تجاری پس از دنباله داده های آنها از سال های گذشته. آنها اشتباهات رایجی را که ممکن است بر عملکرد کسب و کار تأثیر بگذارد شناسایی می کنند و مدیریت می تواند برای مانور کسب و کار در …

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور
مطالب پیشنهادی  مستند سازی ، رمزگذاری و آزمایش واحد اولین REST API من