آینده برنامه نویسی: افزایش توسعه چابک با شبه کد خودکار

نویسندگان:

(1) گاوراو کلهاتکار، موسسه فناوری کامپیوتر پونا SCTR، پونا، هند ([email protected])

(2) آکشیت مدان، موسسه فناوری کامپیوتر پونا SCTR، پونا، هند ([email protected])

(3) نیذی کوتل، موسسه فناوری کامپیوتر پونا SCTR، پونا، هند ([email protected])

(4) ساتیاجیت روی، موسسه فناوری کامپیوتر پونا SCTR، پونا، هند ([email protected]).

چکیده و مقدمه

بررسی ادبیات

روش شناسی

تجزیه و تحلیل عملکرد

نتیجه گیری و مراجع

نتیجه گیری

این مقاله پتانسیل عظیمی را برای اتوماسیون کار برنامه نویسی ارائه شده توسط پردازش زبان طبیعی بررسی می کند. ما یک روش دو مرحله ای را برای تبدیل داستان های کاربر زبان انگلیسی به شبه کد پیشنهاد می کنیم. مزیت شبه کد این است که امکان تبدیل آسان به هر زبان برنامه نویسی به انتخاب توسعه دهنده را فراهم می کند. دو مرحله این رویکرد تبدیل متن به کد و تبدیل کد به شبه کد است. هر یک از این مراحل به عنوان یک کار ترجمه زبان در نظر گرفته می شود. ما از مدل CodeT5 برای این کار استفاده می کنیم و امتیاز BLEU 0.4 برای مرحله 1 و 0.74 برای مرحله 2 دریافت می کنیم. سیستم پیشنهادی ما فرآیند توسعه نرم افزار را در سازمان ها ساده می کند.

در آینده، ما قصد داریم مجموعه داده بزرگتری را برای متن انگلیسی به پایتون تنظیم کنیم…

Source link