آیا Starlink به تبلیغات خود عمل می کند؟

تصویر
Rui Lourenço Hacker Noon عکس پروفایل

روی لورنسو

CMO در Altar.io

اخیرا اسپیس ایکس Starlink را در پرتغال پرتاب کرد. بنابراین، طبیعتاً، CTO ما به محض باز شدن پیش‌سفارش‌ها، یکی برای Altar دریافت کرد.

چند هفته پیش بالاخره دیش ماهواره براق از راه رسید. در کوتاه ترین زمان، کلودیو و چند نفر از توسعه دهندگان تیم آن را جعبه گشایی کردند و آن را در باغی خارج از دفاتر ما قرار دادند.

به سرعت به امروز بروید، و او این فرصت را داشته است که از Starlink استفاده کند، و همچنین چند آزمایش را انجام دهد.

در اینجا خلاصه کامل آن تست ها به قول کلودیو، با برداشت های اولیه او شروع می شود.

جعبه گشایی Starlink & First Impressions

در داخل بسته بندی بزرگ خاکستری Starlink، موارد زیر را خواهید یافت:

  • دیش ماهواره ای استارلینک موتوردار – متصل به 30 متری (100…