آیا می توانیم داده ها را مرتب کنیم؟

تصویر
خبرنامه عکس پروفایل ظهر هکر

خبرنامه ها

حساب رسمی برای همه خبرنامه های HackerNoon. www.hackernoon.com/u/newsletters

تصور کنید: شما در حال نشستن با یک تازه وارد هستید مجموعه داده، از بینش هایی که برای شما به ارمغان می آورد هیجان زده هستید و سپس متوجه می شوید که فایده ای ندارد. اگر آنجا بوده‌اید، مطمئناً می‌دانید که چیست مجموعه داده نامرتب است.

یک آماردان از نیوزلند یک بار گفت: مجموعه داده های مرتب همه یکسان هستند، اما هر مجموعه داده نامرتب به روش خود نامرتب است. در واقع، از آنجایی که داده‌ها ممکن است به اشکال و اشکال مختلف بیایند، گاهی اوقات ما غرق آن می‌شویم.

در نتیجه، تیم علم داده ما کوته‌بین می‌شود و اوف… از کوه‌های غیرقابل اجرا سرخورده می‌شود…