آیا فناوری بلاک چین ارزش واقعی متاورس را باز می کند؟

تصویر
عکس پروفایل ظهر جنی ژنگ هکر

جنی ژنگ

مدافع اولیه کریپتو | سرمایه گذار | کارشناس روابط عمومی | بنیانگذار Blockcast.cc

برچسب ها