آیا بلاک چین می تواند تغییرات آب و هوایی را حل کند؟ مصاحبه با حسین اویسال

تصویر
عکس پروفایل کریستوفر هکر نون

در قرن بیست و یکم، توجه به محیط زیست جایگاهی مرکزی در زندگی عمومی و اجتماعی را اشغال می کند. مشکلات مربوط به تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین را دیگر نمی توان در گوشه ای پنهان کرد. آنها تظاهرات واضحی از وضعیت ناامیدکننده ای هستند که طبیعت تحت مداخلات بشری به آن محکوم شده است. در تلاش برای جبران سوء استفاده های گذشته از منابع طبیعی که مکرراً به نام صنعتی شدن و پیشرفت انجام شده است، امروزه تلاش های اساسی در جهت حفظ بقایای آنچه هنوز از بین نرفته است انجام می شود. این شامل ابتکارات مختلف دولت، از محدود کردن ردپای کربن تا تغییر به سمت منابع انرژی پایدارتر است. اگرچه ابتکارات مثمر ثمری ارائه شده است …