آیا آفریقا یک غول رمزنگاری خفته است؟

خیلی طولانی نخوانده

آفریقا دومین قاره بزرگ جهان است که تقریباً 20 درصد از جمعیت جهان و بیش از 1.46 میلیارد نفر در آن زندگی می کنند. به همین دلیل است که سطح محلی پذیرش کریپتو بر اعداد جهانی تأثیر می گذارد. از نظر مقررات کریپتو، این منطقه همچنان در یک منطقه خاکستری باقی می ماند. اکثر کشورهای این قاره هیچ چارچوب قانونی در مورد ارزهای مجازی صادر نکرده اند. در میان 54 کشور عضو سازمان ملل، کمتر از 10 کشور دارای قوانین حقوقی در این زمینه هستند.