آن زمان قانونگذاران ایالات متحده پیشنهاد کردند که دزدی دریایی بخشی از مدل کسب و کار توییتر است

گروهی از نمایندگان دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا نامه ای به جک دورسی، مدیرعامل توییتر ارسال کرده و از این شرکت خواسته اند که نقض حق چاپ را جدی بگیرد. در حالی که توییتر به ظاهر از قانون پیروی می کند، قانونگذاران می گویند که اقدامات این شرکت نشان می دهد که دزدی دریایی بخشی از مدل کسب و کار توییتر است. این نامه منعکس کننده نظرات گروه صنعت موسیقی RIAA است که همین موضوع را در طول جلسه استماع سنا چند ماه پیش مطرح کرد. قانونگذاران در نامه به هیچ انگیزه یا پیامدی اشاره نمی کنند، اما تاکید می کنند که توییتر با دارندگان حق چاپ موافقت نامه های مجوز منعقد می کند.