آموزش سینمایی نحوه کار با هوش مصنوعی

خیلی طولانی نخوانده

در واقعیت، هیچ جریانی از کارمندان سابق وجود ندارد که دفاتر خود را با جعبه های وسایل شخصی در دست ترک می کنند. در بین همکاران، آشنایان و مشتریان ما حتی یک نفر نیست که کارمندی را اخراج کرده یا شغلش را از دست داده باشد زیرا هوش مصنوعی جایگزین آنها شده است. برعکس، کمبود مستمر پرسنل واجد شرایط وجود دارد. این شامل کسانی می شود که می توانند به طور مؤثر برنامه های هوش مصنوعی مختلف را در کار خود جستجو کرده و از آنها استفاده کنند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور