آشنایی با مجموعه های همگام سازی شده در جاوا

خیلی طولانی نخوانده

چارچوب مجموعه جاوا یکی از اجزای اساسی پلتفرم جاوا است. مجموعه ها در جاوا نشان دهنده گروهی از اشیاء هستند و فریم ورک چندین رابط و پیاده سازی برای کار با این مجموعه ها ارائه می دهد. با ظهور برنامه نویسی چند رشته ای، نیاز به مجموعه های ایمن برای رشته ها افزایش یافت. زمانی که *Synchronized Collections* به چارچوب مجموعه اضافه شد، آن ها به صورت Thread-Safe ساخته شدند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور