آزمایش هدف‌یابی نانو لینکدین که تمام قوانین را زیر پا گذاشت

نویسندگان:

(1) آنجل مرینو، گروه مهندسی تلماتیک دانشگاه کارلوس سوم مادرید {[email protected]};

(2) خوزه گونزالس-کاباناس، مؤسسه کلان داده UC3M-Santander {[email protected]}

3[email protected]};

(4) روبن کوواس، دپارتمان مهندسی تله‌ماتیک دانشگاه کارلوس سوم مادرید و موسسه داده‌های بزرگ UC3M-Santander {[email protected]}.

چکیده و مقدمه

پس زمینه پلتفرم تبلیغاتی لینکدین

مجموعه داده

روش شناسی

منحصر به فرد بودن کاربر در لینکدین

اثبات مفهوم نانوهدف گیری

بحث

کار مرتبط

ملاحظات اخلاقی و حقوقی

نتیجه گیری، تقدیرنامه و مراجع

ضمیمه

6 اثبات مفهوم نانوهدف گیری

اگر نتیجه مدل ما درست باشد، ممکن است بتوان فردی را در لینکدین به صورت نانو هدف قرار داد. منظور از هدف گذاری نانو، نمایش تبلیغات از یک کمپین تبلیغاتی منحصراً به فرد مورد نظر است. با این حال، توجه داشته باشیم که لینکدین ادعا می کند که امکان راه اندازی کمپین های تبلیغاتی برای اندازه مخاطب وجود ندارد

شکل 5: احتمال موفقیت یک کمپین هدف گذاری نانو با ترکیب مکان و مهارت های N.  خط قرمز نمایانگر یک کران بالایی است که به استفاده از کمترین محبوبیت استراتژی انتخاب برای مهارت ها (Lo_LP) مرتبط است.  خط آبی نشان دهنده یک کران پایین است که به استفاده از استراتژی انتخاب تصادفی برای مهارت ها (Lo_R) مرتبط است.شکل 5: احتمال موفقیت یک کمپین هدف گذاری نانو با ترکیب مکان و مهارت های N.  خط قرمز نمایانگر یک کران بالایی است که به استفاده از کمترین محبوبیت استراتژی انتخاب برای مهارت ها (Lo_LP) مرتبط است.  خط آبی نشان دهنده یک کران پایین است که به استفاده از استراتژی انتخاب تصادفی برای مهارت ها (Lo_R) مرتبط است.

شکل 6: خلاقیت تبلیغاتی مورد استفاده در آزمایش اثبات مفهوم.شکل 6: خلاقیت تبلیغاتی مورد استفاده در آزمایش اثبات مفهوم.

6.1 شرح آزمایش

هدف ما این است که سه نفر از نویسندگان این مقاله را بر اساس موقعیت و مهارت‌های خود گزارش‌دهنده‌شان به صورت نانو هدف قرار دهیم. از این پس نویسندگان را با عنوان کاربر 1 …

Source link